Kdo se o Vaše děti stará?

Mgr. Lenka Nemcová, Pedagogická fakulta Ostrava, Ostravská univerzita Ostrava, Instruktor pohybových a kreativních aktivit dětí akreditovaný kurz MŠMT, Instruktor dětského plavání, akreditovaný kurz MŠMT, zdravotník zotavovacích akcí, vodní dozor - záchranářské minimum, práce s dětmi od roku 1995

Bc. Tereza Nemcová, VŠB TU, obor Biomedicínský technik, SPgŠ Krnov, učitelka MŠ, akreditované kurzy MŠMT: Instruktor dětského plavání, Instruktor školního lyžování, kurz znakového jazyka pro neslyšící, zdravotník zotavovacích akcí, práce s dětmi od roku 2012

Bc. Kristýna Kavanová, zdravotní sestra, Instruktor dětského plavání, akreditovaný kurz MŠMT, plavčík

Julie Koželuhová, učitelka MŠ, Instruktor dětského plavání, akreditovaný kurz MŠMT

Soňa Hanuščáková, zdravotní sestra, Instruktor dětského plavání, akreditovaný kurz MŠMT

Michaela Gwozdzová, fyzioterapeutka, Instruktor dětského plavání, akreditovaný kurz MŠMT

Bc. Marek Dostál, VŠB, Ekonomická fakulta Ostrava, obor: Sportovní management, akreditované kurzy MŠMT: Instruktor školního plavání, Instruktor školního lyžování, Instruktor inline bruslení, práce s dětmi od roku 2012

Ing. Martina Sitková, VŠB, Ekonomická fakulta Ostrava, obor: Sportovní management, akreditované kurzy MŠMT: Instruktor školního plavání, Instruktor školního lyžování, Instruktor bruslení pro školy a školská zařízení, zdravotník zotavovacích akcí, práce s dětmi od roku 2006

Bc. Nikolas Papadopulos, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita Ostrava, obor: Tělovýchova a sport, občanská výchova, práce s dětmi od roku 2011

Bc. Anna Jadrníčková, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita Ostrava, obor: Tělovýchova a sport, Trenér plaveckých kurzů, Masarykova univerzita Brno, práce s dětmi od roku 2011