Kdo se o Vaše děti stará?

Mgr. Lenka Nemcová, Pedagogická fakulta Ostrava, Ostravská univerzita Ostrava, Instruktor pohybových a kreativních aktivit dětí akreditovaný kurz MŠMT, Instruktor dětského plavání, akreditovaný kurz MŠMT, zdravotník zotavovacích akcí, vodní dozor - záchranářské minimum, práce s dětmi od roku 1995

Bc. Tereza Nemcová, VŠB TU, obor Biomedicínský technik, SPgŠ Krnov, učitelka MŠ, akreditované kurzy MŠMT: Instruktor dětského plavání, Instruktor školního lyžování, kurz znakového jazyka pro neslyšící, zdravotník zotavovacích akcí, práce s dětmi od roku 2012

Bc. Kristýna Kavanová, zdravotní sestra, Instruktor dětského plavání, akreditovaný kurz MŠMT, plavčík

Bc. Marek Dostál, VŠB, Ekonomická fakulta Ostrava, obor: Sportovní management, akreditované kurzy MŠMT: Instruktor školního plavání, Instruktor školního lyžování, Instruktor inline bruslení, práce s dětmi od roku 2012

Ing. Martina Sitková, VŠB, Ekonomická fakulta Ostrava, obor: Sportovní management, akreditované kurzy MŠMT: Instruktor školního plavání, Instruktor školního lyžování, Instruktor bruslení pro školy a školská zařízení, zdravotník zotavovacích akcí, práce s dětmi od roku 2006

Bc. Nikolas Papadopulos, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita Ostrava, obor: Tělovýchova a sport, občanská výchova, práce s dětmi od roku 2011

Bc. Anna Jadrníčková, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita Ostrava, obor: Tělovýchova a sport, Trenér plaveckých kurzů, Masarykova univerzita Brno, práce s dětmi od roku 2011