Informace pro rodiče

Podstránky:

Bazén má 8 x 5 m, hloubka od 1,10 m – 1,50 m, teplota vody 30 st. C a splňuje hygienické předpoklady pro provoz dětského plavání. Zároveň využíváme parní saunu (v současné době na základě rozhodnutí MZ). Maminky i tatínkové mají k dispozici šatnu a místnost pro následnou relaxaci a odpočinek. Z hygienických důvodů si prosím do odpočinkové místnosti noste vlastní hračky.

Co Vám a dětem můžeme poskytnout?

 • seznámení dětí s vodním prostředím a adaptaci na vodní prostředí
 • abecedu potápění
 • dovednost bezpečně zvládnout vodní prostředí, sebezáchranu
 • přípravu na výuku plavání následných plaveckých stylů - kraul, znak, prsa
 • děti do tří let – plavání s rodiči – vzájemnou spolupráci, důvěru, hru, společně strávený čas
 • podporu zdraví a zdravý životní styl

Termíny  najdete u jednotlivých kurzů

Úhrada kurzovného

Kurzovné se platí před zahájením první lekce na základě informací.

Platba probíhá v hotovosti popř. přes účet na číslo: 6013260319/0800

 

Děti od 6 měsíců do 3 let (odpolední kurzy, PONDĚLÍ)/10 lekcí         Kč 2.300,-    VS   datum narození dítěte, zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Děti od 6 měsíců do 3 let (dopolední kurzy, ÚTERÝ)/10 lekcí            Kč 2.300,-    VS   datum narození dítěte, zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Děti od 6 měsíců do 3 let (dopolední kurzy, ČTVRTEK)/10 lekcí        Kč 2.300,-    VS   datum narození dítěte, zpráva pro příjemce: jméno dítěte

 

Děti od 3  - 4 let (odpolední kurzy, PONDĚLÍ)/ 10 lekcí                       Kč 2.300,-    VS   datum narození dítěte, zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Děti od 3  - 4 let (odpolední kurzy, ČTVRTEK)/ 10 lekcí                      Kč 2.300,-    VS   datum narození dítěte, zpráva pro příjemce: jméno dítěte

 

Děti od 4 – 5 let (odpolední kurzy, PONDĚLÍ)/ 10 lekcí                        Kč 2.100,-   VS   datum narození dítěte, zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Děti od 4  - 5 let (odpolední kurzy, ČTVRTEK)/ 10 lekcí                       Kč 2.100,-   VS   datum narození dítěte, zpráva pro příjemce: jméno dítěte

 

Děti od 5 – 7 let (odpolední kurzy, PONDĚLÍ)/ 10 lekcí                        Kč 2.100,-   VS    datum narození dítěte, zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Děti od 5 – 7 let (odpolední kurzy, ČTVRTEK)/ 10 lekcí                       Kč 2.100,-    VS  datum narození dítěte, zpráva pro příjemce: jméno dítěte 

 

 

Na vyžádání dostanete potvrzení o zaplacení pro pojišťovnu (je třeba uvést o kterou se jedná, každá má jiný formulář, popř. si formulář připravit a předat na kurzu). Na vyžádání Vám můžeme vystavit fakturu.

Omluvy a náhrady

Omluvy a náhrady pište prosím formou e-mailu na crabik@crabik.cz nebo SMS na tel. 605050009, uveďte prosím celé jméno dítěte, čas a den, kdy plavete.

Umožňujeme v rámci lekcí jednu náhradní hodinu, kterou si můžete náhradit v jiném kurzu. Při doložení lékařského potvrzení a oznámení nepřítomnosti do 18:00 předchozího dne Vám vzniká nárok na náhradu lekcí, popř. vrácení kurzovného viz. storno podmínky.

Storno podmínky

Na vrácení kurzovného není  právní nárok. Pokud na kurz nenastoupíte a dítě včas neodhlásíte je storno poplatek 100 %.

Částka bude vrácena pouze v těchto  případech:

 • 100 %  částky – nenastoupí-li dítě z vážných zdravotních důvodů (zlomeniny, hospitalizace …) na 1. lekci a rodič okamžitě informuje organizátora (p. Gwozdzovou).
 • 50 % částky – skončí-li dítě do 2. lekce z vážných zdravotních důvodů a rodič okamžitě informuje organizátora kurzu. Žádost o vrácení kurzovného musí být podána písemnou formou (možné i elektronicky) a musí být doložena lékařskou zprávou.

Pokud dojde k ukončení kurzu ze strany organizátora z důvodu "vyšší moci", budou účastníkům propláceny zbývající lekce. S každou přihláškou nám vznikají administrativní náklady, proto jsme nuceni v daném případě uplatnit manipulační poplatek, který činí 2,5 % z celkové částky kurzovného, tj. Kč 55,-/50,-. Děkujeme za pochopení.

Co s sebou na bazén (6 měsíců – 3 roky)

 1. dětské plavky s gumičkou, nebo neoprenové plavky + plenu do vody (jako náhrada),  MOŽNOST ZAKOUPENÍ DĚTSKÝCH PLAVEK PŘED PRVNÍ HODINOU
 2. plavky pro doprovod
 3. protiskluzové boty  - NUTNÉ PRO VAŠI BEZPEČNOST
 4. plavecká čepice a brýle pro doprovod
 5. osuška x osuškový ručník
 6. hygienické potřeby, plenu
 7. pití a nějakou mňamku
 8. ROUŠKU DO VNITŘNÍCH PROSTOR BAZÉNU podle momentální situace vyhlášené hlavním epideomiologem
 9. PROSÍME, NEPOUŽÍVEJTE VLHČERNÉ UBROUSKY A VŠECHNY HYGINEICKÉ POMŮCKY ODKLÁDEJTE DO PŘIPRAVENÝCH ODPADKOVÝCH NÁDOB

Co s sebou na bazén (3 – 7 let) 

 1. plavky
 2. protiskluzové boty - NUTNÉ Z DŮVODU BEZPEČNOSTI
 3. plavecká čepice a brýle (pro dlouhovlasé děti velmi důležité, brýle bez ucpávky nosu doporučujeme z důvodu potápění s  otevřenýma očima a tím pádem lepší orientací pod vodou - není nutností, používáme, až když se děti umí potápět bez brýlí a sami vás upozorníme)
 4. osuška
 5. hygienické potřeby
 6. pití a nějakou mňamku
 7. ROUŠKU DO VNITŘNÍCH PROSTOR BAZÉNU

Nedoporučujeme: šperky, hodinky, řetízky, větší náušnice, dlouhé nehty

O  děti se starají  koordinátoři kurzu: Bc. Michaela Gwozdzová(organizují průběh kurzu, dohlíží na správnost výuky a bezpečnost dětí), a tým kvalifikovaných certifikovaných instruktorů

Místo konání – wellness areál CRAB, ulice Vřesinská 2382/166, Ostrava-Poruba, 708 00

Výuka probíhá 30 minut (děti 6 měsíců - 3 roky), 45 minut (děti 3 roky - 6 let) vždy jedenkrát týdně , parní sauna na základě rozhodnutí hlavního epidemiologa

Cílem kurzu je získání kladného vztahu k vodě, osvojení si dýchání, splývání, následného potápění a základní  výuka plaveckých pohybů a způsobů. Vše zábavnou formou. 

Kontakty                                    

FB: plavecký klub Crabik 

www.crabik.cz    

tel.:605050009     

Těšíme se na Vaše děti, tým Crabik