COVID opatření od 22.11.2021

PRAVIDLA PRO VSTUP DO PLAVECKÉHO KLUBU CRABÍK PLATNÁ OD 22.11.2021

S výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku:

Zákazník nevykazuje klinické příznaky covid-19  – platí vždy pro děti i dospělé.

1.Očkování – nejméně 14 dní po druhé očkovací dávce.

2.Očkování po první dávce- musí předložit PCR test

3. Prodělané laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 ne starší než 180 dní.

4.Používat zakrytí dýchacích cest dle platných nařízení a dodržovat rozestupy.

Děkujeme za dodržování pravidel.

Tým Crabík